Nätverket inställer tills vidare sina aktiviteter

Nätverkets webbplats upphör tills vidare att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Webbplatsen kommer fortsatt att vara tillgänglig, åtminstone till juni 2024. Tills vidare inställer nätverket sina mötesaktiviteter.

Om intresse finns för fortsatt verksamhet i form av
- att ansvara för fortsatt uppdatering av webbplatsen eller
- att organisera informationsutbyte, seminarier eller konferenser utifrån en utvidgad inriktning kring temat ekonomisk jämställdhet,

var vänlig skriv till nätverkets kontaktadress eller kontakta German.Bender@arenagruppen.se.