Konferenser och seminarier

Fyra konferenser om kvinnors och mäns löner 2007-2010

Den första konferensen hölls i Stockholm den 6 februari 2007 och samlade 90 deltagare. Temat var "Marknaden -saklig grund för lönesättning?". Den 4 december 2008 arrangerade vi konferensen "Jämställda löner och föräldraskap" i Göteborg som samlade 75 deltagare. Den 26 maj 2009 ägde konferensen ”Jämställda löner och avtalsrörelsen " rum i Stockholm som samlade drygt 110 deltagare. Den sista konferensen arrangerades den 25 november 2010 i Lund med cirka 80 deltagare. Temat var ”Jämställda löner och individuell lönesättning”. Dagen efter hölls ett seminarium med 12 forskare kring konferensens tema. Syftet var att initiera fortsatt forskning inom området.

Seminarier sedan 2012

2012 började nätverket med en serie av seminarier i ett något mindre format. Det första temat hade rubriken Dags att skrota lönekartläggningsbestämmelserna. Hösten 2013 arrangerades seminariet Olika perspektiv på värdediskriminering. Vid Nordiskt Forum i Malmö Arena, juni 2014, hade nätverket ett seminarium på temat Individuell lönesättning, en jämställdhetsfråga?. I november 2015 hölls i Stockholm ett seminarium på temat Morgondagens avtalsrörelse, en jämställd historia? Ett seminarium i samverkan med Arena Idé och TCO ordnades i maj 2018. Tema var Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet. Den 10 maj 2019 arrangerades ett seminarium i samverkan med Arena Idé och TCO. Tema var Tre nya metoder för jämställda löner. Det senaste seminariet arrangerades tillsammans med Arena Idé 23 oktober 2019. Temat var en kommentar till Riksrevisionens granskningsrapport 2019:16 om lönekartläggningsbestämmelserna.

Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.