Marknaden - saklig grund för lönesättning?

6 februari 2007, Stockholm

Begreppet marknaden har under de senaste åren kommit i blickpunkten i samband med lönesättning och tvister i domstol. Ett skäl är den ökade individualiseringen av lönesättningen. Ett annat skäl är lagstiftning som förbjuder könsdiskriminerande lönesättning.

Temat för denna konferens är marknadskrafternas betydelse för lönesättningen ur ett könsperspektiv. Bakgrund till konferensen är ett nätverksprojekt finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Under 2004-2006 har ett antal möten och seminarier anordnats med speciellt inbjudna personer. Intresset för ämnet har varit mycket stort hos såväl forskare, praktiker som företrädare för parterna på arbetsmarknaden. Vi avslutar nu projektet med en konferens på temat. Syftet med denna konferens är att nå ut med den kunskap som projektet genererat och att fortsätta dialogen mellan forskare, parterna och praktiker. Underlag för konferensen är antologin, Marknaden – saklig grund för lönesättning? En fråga tio svar, skriven av tio författare i anslutning till projektet.

Program

9.30 Registrering

10.00 Projektledare Susanne Fransson hälsar välkommen

10.15 Inledning av moderator Johanna Kronlid, chefredaktör Lag & Avtal

10.30 Kommentarer och egna reflektioner av Svante Nycander, författare

11.10 Paus och kaffe

11.30 Marknaden som sakligt skäl för lönesättning – ett nationalekonomiskt perspektiv, Jenny Säve-Söderbergh, forskare vid SOFI, Stockholms universitet

11.50 Barnmorskemålet II – effektivitetslöneteorin och marknadsanalyser, Per Norberg, lektor vid Lunds universitet

12.10 Marknaden som lönesättare – metafor snarare än praktik, Björn Rombach, professor vid Göteborgs universitet.

12.30 Lunch


Tillbaka
13.30 Lönekartläggning och marknadsbegreppet, Eberhard Stüber, utredare vid JämO

13.50 Marknaden – en könsneutral prislapp eller ett kvitto på etablerad lönediskriminering, Lena Svenaeus, chefsjurist Akademikerförbundet SSR.

14.10 En utblick från en kommunal horisont, Marianne Hörding, förhandlare och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

14.30 Kaffe

14.45 Kommentarer och egna reflektioner, Anna Thoursie, chef för Agora

15.25 Johanna Kronlid leder frågestund

15.50 Avslutande ord av Susanne Fransson

16.00 Konferensdagen avslutad

Arrangör

Som arrangör står nätverket Marknaden som saklig grund för lönesättning, projektgruppen består av Susanne Fransson, Arbetslivsinstitutet/Göteborgs Universitet, Per Norberg, Lunds universitet, Eberhard Stüber, JämO och Byrial Bjørst, Teknisk Landsforbund. Projektet och konferensen är finansierat av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.Varma isländska källor underlättade produktionen av en antologi.