Jämställda löner och föräldraskap

4 december 2008, Göteborg

Sambanden mellan kön, villkoren för att förena förvärvsarbete och föräldraskap och lönen är ständigt aktuella frågor. Konferensen vill uppmärksamma aktuell forskning och erfarenheter av ny lagstiftning. Konferensen är ett led i olika nätverksaktiviteter där forskare på svenska universitet och deltagare från arbetsmarknadens parter är involverade. Nätverket syftar till att sammanföra expertkompetens, utbyta erfarenheter och skapa gemensamma referensramar mellan arbetsmarknadens parter, forskning, berörda myndigheter och andra aktörer kring temat lön och kön.

Program

09.30–10.00 Kaffe och registrering
Lokal: Handelshögskolan i Göteborg, Volvosalen, Vasagatan 1

10.00–10.15 Introduktion
Susanne Fransson, Göteborgs universitet
Åsa Löfström, Umeå universitet.

10.15–11.00 Huvudtalare
Jenny Julén Votinius, Linköpings universitet

11.00–12.15 Parallella seminarier 1 och 2

1. Familjebildning och arbetsliv
Ulf Öfverberg, TCO
Håkan Regnér, SACO
Moderator: Lena B Åberg, Kvinnliga läkares förening

2. JämOs erfarenheter med missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen
Caroline Wieslander-Blücher, JämO
Per Norberg, Lunds universitet
Moderator: Johanna Lundqvist, Göteborgs stad
13.15–14.30 Parallella seminarier 3, 4 och 5

3. Studerande och föräldraskap
Anna Lindsjö, socionomstuderande vid Göteborgs universitet
Henric Denzler, Sveriges förenade studentkårer
Maria Berntsson, Kristdemokraterna
Moderator: Markus Hurtig, Göteborgs universitet

4. Parternas perspektiv på missgynnandeförbudet
Marie Lav, Arbetsgivaralliansen
Jennifer Nilson, Sveriges Ingenjörer
Laura Carlson, Stockholms universitet
Moderator: Eberhard Stüber, Göteborgs universitet

5.Föräldraskap och deltidsarbete – om sambandet mellan frivilligt och ofrivilligt deltidsarbete
Louise Kennerberg, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering/IFAU
Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund
Anna Thoursie, Kommunalarbetareförbundet
Moderator: Susanne Fransson, Göteborgs universitet

15.00–16.00 Avslutande paneldiskussion Framtidsvisioner kring temat föräldrar i arbetslivet
Anna Johansson, LO-facken i Göteborg
Björn Seve, Göteborgs stad
Jenny Julén Votinius, Linköpings universitet
Ulrika Hagström, TCO
Staffan Edén, Göteborgs universitet
Moderator: Anna Thoursie, Kommunalarbetareförbundet

Konferensmaterial

Filer
Anna Thoursie, Varför tjänar kvinnor mindre? Handbok om lönediskriminering
Anna Thoursie, Föräldraförsäkringens effekter på sysselsättningen och löner - olika för kvinnor och män?
Håkan Regnér, Lena Granqvist, Lön och individuella drivkrafter
H Regnér, M Gartell, Sambandet mellan val av högskola och inkomster efter examen för kvinnor och män
Jenny Julén Votinius, Föräldrar i arbete
Stefan Carlén, Den reproducerade ojämställdheten
Inför seminarium 2, JämOs erfarenheter med missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen
Inför seminarium 3, Studerande och föräldraskap
Inför seminarium 4, Parternas perspektiv på missgynnandeförbudet

Bilder från konferensenTillbaka

Organisationskommitté

Eberhard Stüber ( 070 266 53 98 ), Susanne Fransson, Per Norberg.

Konferensen arrangeras

av Nätverket jämställda löner i samarbete med Tankesmedjan Agora, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Lag & Avtal samt med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, SEKO och SSR.