Jämställda löner och avtalsrörelsen

26 maj 2009, Stockholm

Frågan om jämställda löner utifrån en rad olika perspektiv har varit ett huvudtema i samband med de senaste årens avtalsrörelser. Som ett bidrag till denna konferens har Medlingsinstitutet givit ut en antologi om lönebildning och jämställdhet. Flera av medförfattarna kommer att medverka och antologin ingår i konferensavgiften. Konferensen är ett led i olika nätverksaktiviteter där forskare på svenska universitet och deltagare från arbetsmarknadens parter är involverade. Nätverket syftar till att sammanföra expertkompetens, utbyta erfarenheter och skapa gemensamma referensramar mellan arbetsmarknadens parter, forskning, berörda myndigheter och andra aktörer kring temat lön och kön.

Program

9.00-09.30 Kaffe och registrering

09.30-09.45 Kollektivavtal och jämställda löner
Kurt Eriksson, Medlingsinstitutet
Susanne Fransson, Konferensmoderator

09.45-10.45 Tema 1 - Lönekartläggning, ett tema för parterna eller lagstiftaren?
Ingemar Hamskär, TCO. Anne-Marie Morhed, Särskild utredare om aktiva åtgärder

10.45-11.50 Tema 2 - Erfarenheter av partsgemensamt arbete för jämställda löner
Ulla-Maria Jonsson, Unionen
Eva Fröberg, Skandinaviska Enskilda Banken

11.50-13.00 Lunch

13.00-13.50 Tema 3 - Kvinnolönepotter
Ingemar Göransson, LO
Anna Thoursie, Kommunal

13.50-14.20 Fika

14.20-15.10 Tema 4 – Jämställda löner, har vi råd?
Hans Olsson, Försäkringskassan
Eva Frunk-Lind, Stockholms stad

15.10-16.15 Paneldebatt - Viktiga jämställdhetsfrågor i kommande avtalsrörelse? Vill parterna ta ett större ansvar?
Moderator Anna Danielsson, Frilansjournalist
Jonas Milton, Almega
Anna Nordin, Livsmedelsföretagen
Håkan Pettersson, Kommunal
Annette Carnhede, Fackförbundet ST
Åsa Löfström, Umeå universitet

16.15-17.00 Mingel med dryck och tilltugg

En konferens med aktivt deltagande: Deltagarna är bordsplacerade. Varje tema (1-4) inleds med två introduktioner på ca 15 min. Därefter lämnas utrymme för runda bords diskussioner. Deltagarantalet är begränsat till cirka 100 personer.

Konferensmaterial

Filer
Nio perspektiv på jämställdhet - En antologi om kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet
Anna Thoursie power point
Anne-Marie Morhed power point
Eva Frunk Lind power point
Hans Olsson power point
Jämställdhetsministern borde skämmas, Ingemar Hamskär
Lönekartläggning fel metod för jämställdhet, Jonas Milton
Kurt Eriksson power point
Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007, Medlingsinstitutet
Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008, Medlingsinstitutet
Susanne Fransson power point
Samverkan och lönekartläggning, en rättsutveckling , Susanne Fransson och Eberhard Stüber
Lönekartläggning lönar sig, Unionen

Bilder från konferensenTillbaka

Organisationskommitté

Eberhard Stüber (070 266 53 98), Susanne Fransson, Anna Thoursie.

Konferenslokal

Polstjärnan, Sveavägen 77
T-Odenplan eller buss 4, 53, 72, 515

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Nätverket jämställda löner i samarbete med Kommunal, Arena Idé, Lag & Avtal samt med stöd av Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, SEKO och SSR.