Jämställda löner och individuell lönesättning

25 november 2010, Lund

Nätverket jämställda löner inbjuder till konferens om individuell lönesättning i Lund torsdag 25 och fredag 26 november 2010 i Lund. Konferensens syfte är bl.a. att försöka initiera forskning om individuell lönesättning och dess effekt på kvinnors och mäns löner.

Första dagen blir ”öppen” och riktar sig till samma grupper som de två tidigare konferenserna. Under denna dag kommer forskning att presenteras och diskuteras. Andra dagen riktar sig till forskare med syfte att initiera forskning kring konferensens tema. Torsdag kväll inbjuds forskare till en gemensam middag.

Program

10.00-10.30 Kaffe och registrering

10.30-12.00 Konferensmoderator Per Norberg, Lunds universitet, hälsar alla välkomna

Forskningsprojekt ”Jämställda löner inom Transportsektorn”
Jenny Säve Söderbergh, Stockholms universitet, Monica Bäck, Göteborgs universitet, Eberhard Stüber, Göteborgs universitet.

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.45 Experiment om strategisk interaktion: Finns skillnader mellan könen?
Jerker Holm, Lunds universitet

13.45-14.15 Varför begär kvinnor lägre lön än män? Stereotyphot i löneförhandlingar
Una Tellhed, Lunds universitet

14.15-14.45 Könsskillnader i benägenheten att initiera löneförhandlingar - En experimentell studie
Karin Hederos Eriksson, Handelshögskolan i Stockholm, Anna Sandberg, Handelshögskolan i Stockholm.

14.45-15.15 Fika

15.15-16.30 Paneldebatt. Individuell lönesättning – vad fungerar / fungerar inte inom det egna kollektivavtalsområdet? Reflexion över angelägna frågor för ny forskning.
Moderator, Ann Numhauser-Henning, Lunds universitet, Evalill Tagesson, Fackförbundet ST, Jonas Milton, Almega, Lena Granqvist, SACO, Mona Tapper, SKTF, Marianne Hörding, SKL

16.30-16.45 Sammanfattning av konferensserien
Susanne Fransson, Göteborgs universitet

En konferens med uppföljning. I anslutning till den 25 november inbjuds forskare till en sammankomst med syfte att diskutera och initiera forskning kring konferensens tema.

Konferensmaterial

Filer
Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap, Jakobsen, Nahnfeldt, Nyroos, Olin-Scheller, Sandlund.
Gender Differences in Preferences, Rachel Croson och Uri Gneezy
Lokal lönebildning i praktiken, Lena Granqvist och Håkan Regnér
Women Self-Stereotype with Feminine Stereotypical Traits Under StereotypeThreat, Una Gustafsson (Tellhed) och Fredrik Björklund
Stereotype threat in salary negotiations is mediated by reservation salary, Tellhed och Björklund Eberhard Stüber power point
Una Tellhed power point

Bilder från konferensenTillbaka

Konferensen arrangeras

av Nätverket jämställda löner i samarbete med Arena Idé, Kommunal, Lag & Avtal samt med stöd av Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, SEKO, SSR.

Konferensserie

Konferensen är den sista i en serie av tre konferenser kring temat lön & kön. Den 4 december 2008 arrangerades Jämställda löner och föräldraskap i Göteborg och den 26 maj 2009 Jämställda löner och avtalsrörelsen i Stockholm.