Nätverket jämställda löner

Nätverket har som syfte att sammanföra expertkompetens, verka för utbyte av erfarenheter och skapa gemensamma referensramar mellan arbetsmarknadens parter, forskning, berörda myndigheter och andra aktörer på temat kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor.

Upprinnelsen till Nätverket jämställda löner var ett arbete i nätverksform på temat Marknaden - saklig grund för lönesättning? Detta arbete avslutades med en antologi, Marknaden: saklig grund för lönesättning? - en fråga tio svar, utgiven på Norstedts Juridik samt en konferens den 6 februari 2007 där bokens manus presenterades. På denna konferens deltog 90 personer; forskare, företrädare för arbetsmarknadens parter, myndighetsföreträdare, konsulter m.fl.

Tanken väcktes om en fortsättning. En enkät skickades ut till konferensdeltagarna samt andra personer med intresse för temat. Frågorna vi ställde var om det fanns intresse för en årlig konferens på temat lön och kön, i vid bemärkelse, och i så fall under vilka former. Vi fick ett positivt gensvar och många värdefulla synpunkter. I januari 2008 beslutades om en konferensserie i tre delar.


Den 4 december 2008 arrangerade vi konferensen "Jämställda löner och föräldraskap" i Göteborg som samlade 75 deltagare. Den 26 maj 2009 ägde konferensen ”Jämställda löner och avtalsrörelsen rum i Stockholm som samlade drygt 110 deltagare. Den sista konferensen arrangerades den 25 november 2010 i Lund med cirka 80 deltagare. Temat var ”Jämställda löner och individuell lönesättning”. Dagen efter hölls ett seminarium med 12 forskare kring konferensens tema. Syftet var att initiera fortsatt forskning inom området.

Som ett resultat av ett forskarseminarium i Lund 26 november 2010 bildades ett särskilt forskarnätverk. FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, beviljade i juni 2011 nätverksstöd. Syftet med nätverket är att sammanföra forskare från olika discipliner och att initiera forskning kring kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Drygt 40 forskare från skilda discipliner ingår i nätverkets maillista. Om du är forskare och intresserad av att delta i forskarnätverket kontakta Susanne.Fransson@gu.se .

I oktober 2011 beslutade nätverket jämställda löner att fortsätta med seminarieverksamhet och att utveckla webbplatsen genom att spegla aktuell debatt, forskning och rättspraxis. Sedan dess har nätverket arrangerat ungefär ett seminarium per år.

Vi som ingår i nätverket är (status december 2019):

och många fler...

Aktiviteter

Konferenser och seminarier

 • 6 februari 2007, Stockholm
  Marknaden - saklig grund för lönesättning?
 • 4 december 2008, Göteborg
  Jämställda löner och föräldraskap
 • 26 maj 2009, Stockholm
  Jämställda löner och avtalsrörelsen
 • 25 november 2010, Lund
  Jämställda löner & individuell lönesättning
 • 22 maj 2012, Stockholm
  Dags att skrota lönekartläggningsbestämmelserna?
 • 11 oktober 2013, Stockholm
  Olika perspektiv på värdediskriminering
 • 13 juni 2014, Malmö
  Individuell lönesättning, en jämställdhetsfråga?
 • 13 november 2015, Stockholm
  Morgondagens avtalsrörelse - en jämställd historia?
 • 25 maj 2018, Stockholm
  Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet
 • 10 maj 2019, Stockholm
  Tre nya metoder för jämställda löner
 • 23 oktober 2019, Stockholm
  Riksrevisionens granskningsrapport 2019:16 om lönekartläggningsbestämmelserna