Eberhard Stüber

Nuvarande anställning

Mellan januari 2018 - januari 2022 senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Därefter arbete med konsultuppdrag..

Kompetensområden

Jur kand, tidigare utredare vid Jämställdhetsombudsmannen, många års erfarenheter av fackliga förtroendeuppdrag och verkstadsarbete. Arbetat sedan år 2007 som konsult med arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor. Undervisning vid Göteborgs universitet mellan 2008-2020 i huvudsak i civilrätt och offentlighets- och sekretesslagstiftning. Har skrivit artiklar och rapporter främst kring samverkans- och lönefrågor. Författare, tillsammans med Susanne Fransson, till Diskrimineringslagen, en kommentar, Wolters Kluwer, upplagor 2010, 2015 och 2017

Kontaktuppgifter

e-post: eberhard.stuber@gmail.com
webbplats: www.diskrimineringslagen.se

Tillbaka