German Bender

Programchef för arbetsmarknad på Arena Idé

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé, där han även ansvarar för utbildningspolitiska frågor. Förutom planering och samordning av sitt programområde, skriver han rapporter, artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang.

Utöver detta är han även redaktör för Arena Essä, som publicerar längre texter i gränslandet mellan forskning, journalistik och idé/kulturdebatt.

Tillbaka