Jenny Säve-Söderbergh

Jenny Säve-Söderbergh har doktorerat i nationalekonomi och arbetar som forskare vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet. Hennes forskning omfattar frågor kring riskvillighet och beteende vid individuella löneförhandlingar, framförallt utifrån effekter på män och kvinnor. Hon arbetar även med frågor som berör finansiellt risktagande.

Länk till personlig sida

Tillbaka