Johanna Finnström

Johanna Finnström arbetar som forskningsassistent vid Institutet för Social Forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Johanna är där delaktig i ett forskningsprogram som leds av Johanna Rickne vilket innehåller policyrelevant forskning om jämlikt deltagande på arbetsmarknaden.

Tillbaka