Katarina Katz

Katarina Katz är lektor i nationalekonomi vid Karlstads universitet. Hon har forskat om arbetsfrågor ur ett genusperspektiv, framförallt kring löneskillnader och utbildning, i Sverige och Ryssland. Hon har bland annat publicerat boken ”Gender, Work and Wages in the USSR. A Legacy of Discrimination”.

Länk till personlig sida

Tillbaka