Per Norberg

Per Norberg är lektor vid Judidiska fakulteten vid Lunds universitet. Hans forskningsområde är konflikten mellan marknadsrättsliga bestämmelser och sociala bestämmelser. Han har bland annat skrivit boken "Marknadsbegreppet i konkurrensrätten och jämställdhetsrätten".

Kontakt: Per.Norberg@jur.lu.se
Publiceringar Per Norberg

Tillbaka