Susanne Fransson

Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, anställd fram till 1.1.2020 som lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Ledamot av Arena Idés vetenskapliga råd. Forskningsområde arbetsrätt i vid bemärkelse. Har skrivit om lönediskriminering, arbetstagares fria rörlighet, kvinnors strejker m m.

Senaste böcker:
Att förstå lagstiftning om diskriminering om diskriminering och mänskliga rättigheter, Premiss förlag (2017) (tillsammans med Per Norberg).
Diskrimineringslagen – en kommentar, andra upplagan + supplement , Norstedts juridik 2015/2017 (tillsammans med Eberhard Stüber).
Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gränserna för anställdas kritikrätt, Premiss förlag (2013)

.

Kontaktuppgifter

e-post: info@diskrimineringslagen.se
webbplats: www.diskrimineringslagen.se

Tillbaka