Partners

Projekt "Marknaden - saklig grund för lönesättning?" och konferensen 2007 arrangerades med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Konferensserien 2008-2010 arrangerades i samarbete med Arena Idé, tidskriften Lag & Avtal samt med stöd av Svenska Kommunalarbetareförbundet, Handelns Utvecklingsråd, IF Metall, SEKO, Unionen, SSR och FAS. Konferensen den 4 december 2008 ordnades i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Vi tar emot fortsatt stöd - din organisation kan ge ett bidrag!
Vi välkomnar bidrag från er organisation i storleksordningen 20 000 kronor. Bidragen administreras av Arena Idé, Barnhusgatan 4, SE-111 23 Stockholm. BG 383-6525. Märk insättningen "Nätverket jämställda löner". Kontaktperson på Arena Idé är Håkan A. Bengtsson. .

Har du frågor? Använd kontaktformuläret eller kontakta Eberhard Stüber (webbredaktör), 070-266 53 98.

Länkar till jämställdhetsstatistik

Publicerad: 3 September, 2013

Statistiska centralbyrån , Sverige Medlingsinstitutet , löner i Sverige Ligestilling i Danmark Nordiska jämställdhetsindikatorer , Nordiska rådet EU jämställdhetsstat...