Rättspraxis - Norge

Här hittar du norsk rättspraxis med fokus på likalöneprincipen mellan kvinnor och män.

Nätverkets webbplats upphör att uppdateras fr.o.m. 12 mars 2022. Läs mer här.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda
2001-2009 Avgöranden från LKN, LDO och LDN Fyra avgöranden om marknadsskäl som saklig grund för löneskillnad
31/2011 A ./. Høyskolen Ej lönediskriminering i samband med föräldraledighet
44/2010 St. Olavs Hospital ./. A Lönejämförelse av assisterande avdelningsledare på sjukhus
11/2010 A ./. Kriminalomsorgen X Sammenligning av fengselsbetjenter og miljøterapeuter ved X overgangsbolig
4/2010 X kommune v/ Y etat ./. A Fråga om chefsingenjör utsatts för lönediskriminering pga kön eller etnicitet
42/2009 X kommune ./. A Lönejämförelse av arbetsledare för skola&fritid med arbetsledare av teknisk drift
29/2008 4 sektionsledare & Norsk sykepleierforbund ./. B (helseforetak) Lönejämförelse av 4 kvinnelige seksjonsledere med sykepleierbakgrunn og to mannlige seksjonsledere med legebakgrunn ved et sykehus.
23/2008 Harstad kommune ./. B og C Lönejämförelse av 2 avdelingssykepleiere och 4 fagkoordinatorer i kommunen
21/2006 NTL Landsforening 2, Sentraladministrasjonen (NTL) ./. Forsvarsdepartementet Lönejämförelse av militære saksbehandlerne i stillingene oberstløytnant, major mm och civilanställda saksbehandlerne som rådgiver og seniorrådgiver
17/2006 A (avisbedrift) ./. B Lönejämförelse av konsulent/seniorkonsulent (kvinna) och typograf (man)
13/2006 A ./. B. (helseforetak) Lönejämförelse av tre plan- och utvecklingskonsulenter i ett hälsoföretag
4/2006 A v/Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere ./. B (kommune) Lönejämförelse av två mellanchefer i en kommun
Arbeidsretten
ARD 2006-344 Norsk Kabinforening./. SAS Braathens AS Fråga om pension för kabinanställda
ARD 1990-148 Kommunenes Sentralforbund og Østfold fylkeskommune./. Norsk Bioingeniørforbund Fråga om lika lön för likvärdigt arbete
ARD 1990-38 Norsk Radiografforbund ./. Kommunenes Sentralforbund Arbete som radiograf på sjukhus, är kollektivavtalet i konflikt med likalöneregler?
Højsteretten
2003-11-27 PRIFO (YS) ./. Braathens ASA Saken gjaldt pensjonsansiennitet i en kollektiv pensjonsordning,
Lagmansrett
LB 2008-16163 Likestillings- og diskrimineringsnemnda ./. B Om Likabehandlingsnämnden gjort en korrekt lönejämförelse i mål om likvärdigt arbete
LB 2001-2004 A ./. Braathens ASA Om villkor för intjäning av pensionsrättighter i kollektiv pensionsförsäkring
LG 1994-1083 A ./. G. C. Rieber & Co. AS Fråga om omplacering av arbetstagare och samband med graviditet
Tingsrätter
TOSLO-2007-77419 B ./. Likestillings og Diskrimineringsnemnda Lönejämförelse vid likvärdigt arbete. Senare överklagat, se mål i Lagmansrett 2008-16163
TOVRO-2006-185853 Norsk Kabinforening ./. SAS Om olika arbetsvillkor (arbetstider) vid jämförelse mellan kabinpersonal och piloter
TOSLO-2003-20935 Braathens AS ./. Staten v/Klagenemnda for likestilling Överprövning av dom i Klagenemnda for likestilling gällande jämförelse av arbetsvillkor mellan deltidsanställd kabinpersonal och deltidsanställda piloter