Nätverket
jämställda löner

Information om kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor

På vår webbplats kan du söka nyhetsartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning samt hitta rättspraxis. Vi tar gärna emot tips på lämpligt material för vidare spridning.

Konferenser och seminarier

Information om kommande aktiviteter, finns här. Information från tidigare arrangemang finns under menyn konferenser och seminarier.

Använd sökfunktionen

All information på webbplatsen är sökbar. Använd sökrutan högst upp till höger. Ange titel till en artikel eller rapport, författarnamn eller annat nyckelord.

Medverka i nätverket?

Du kan hjälpa till vid planering och genomförande av seminarier och konferenser. Du kan bevaka och skicka information om artiklar, rapporter och forskning. Som forskare kan du delta i träffar som syftar till att initiera nya forskningsprojekt. Kontakt.

Välkommen till Nätverket jämställda löner

Nätverket hade fram t.o.m. 2010 som främsta målsättning att arrangera ett antal konferenser. Dessa konferenser behandlade temat kvinnors och mäns löner i vid mening och ur olika perspektiv. Sedan våren 2012 har vi arrangerat flera seminarier. Se här. På vår webbplats presenteras debattartiklar, rapporter från arbetsmarknadens parter eller olika myndigheter, forskning och rättspraxis från Sverige, Danmark och Norge kring temat kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor. Se här. Informationen kommer från nätverkets medlemmar eller knyter an till genomförda arrangemang.

Läs mer om nätverket här


Länk till Jämställ.nu

Fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Jämställ.nu administreras av Jämställdhetsmyndigheten
.

Jämställdhetsstatistik, länkar


Statistiska centralbyrån, Sverige

Medlingsinstitutet, löner i Sverige

Ligestilling i Danmark

Nordiska jämställdhetsindikatorer, Nordiska rådet
Skrolla till "innehåll" och "statistik"

EU jämställdhetsstatistik, European Institute for Gender Equality, EIGE

UNECE Gender Statistiks, FN organ

UN Women Global gender statistics

OECD Gender Equality