Johanna Rickne

Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Institutet för Social Forskning (SOFI) på Stockholms Universitet. Hon är också Wallenberg Academy Fellow. Johannas forskning handlar i huvudsak om jämställdhet på arbetsmarknaden. Hennes forskning har publicerats i bland annat tidskrifterna American Economic Review och American Political Science Review. Hon har undervisat i statistik och i Gender Economics vid Yale University, Columbia University och Stockholms universitet.

Tillbaka